Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten in de webshop van Taalknutsels.

Artikel 1: Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand gekomen zijn tussen de verkopende partij, verder te noemen Taalknutsels, en de klant.
 2. Als u bij Taalknutsels een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals hier omschreven.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander Algemene Voorwaarden uitgesloten.
 4. Taalknutsels heeft te allen tijde het recht om haar Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
Artikel 2: Prijzen en betalingen
 1. De genoemde verkoopprijs is in euro’s (€) en is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Betalingen kunnen worden gedaan via iDeal of via een overboeking. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen.
Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een aanbieding komt te vervallen op het moment dat het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is tussen het plaatsen van een order en de ontvangst van de betaling.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bevestigende e-mail over uw bestelling ontvangt van Taalknutsels.
Artikel 4: Levering
 1. De verzendkosten bij levering in Nederland bedragen € 2,95 – € 4,38 en zijn afhankelijk van de geleverde producten en bijbehorende btw-tarieven. De verzendkosten bij leveringen naar België en Duitsland bedragen €7,95.
 2. Taalknutsels streeft ernaar om uw bestelling binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij een grote hoeveelheid bestellingen of bij onvoorziene omstandigheden kan de levertijd iets langer worden.
 3. Wanneer PostNL uw bestelling niet tijdig levert, kan Taalknutsels niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Taalknutsels is niet aansprakelijk voor beschadigingen van de verzonden producten. Indien vastgesteld wordt dat Taalknutsels toch aansprakelijk is voor schade aan het product, zal de schadevergoeding maximaal het bedrag van de gedane order bedragen. Daarnaast is Taalknutsels niet verantwoordelijk voor verloren of zoekgeraakte verzendingen.
 5. Bij ernstige vertraging van de bezorging, of wanneer een bestelling niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen na het plaatsen van de bestelling per e-mail een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Het betaalde bedrag zal binnen 7 dagen terug worden gestort.
 6. Producten die door de klant retour worden gestuurd aan Taalknutsels dienen geen gebruikerssporen te bevatten. De klant dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden en/of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen.
 7. Bestellingen worden door Taalknutsels verzonden binnen 1-8 dagen na de bestelling, tenzij er sprake is van uitzonderingen als genoemd in artikel 4 lid 2 daargelaten.
Artikel 5: Ruilen en retourneren, herroepingsrecht
 1. Wilt u een artikel retourneren, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst contact op met Taalknutsels, via info@taalknutsels.nl
 2. Voor een correcte afhandeling dienen retouren vooraf aangemeld te worden via info@taalknutsels.nl. De klant ontvangt in dat geval instructies voor retourzending. Retourzendingen die niet aangemeld zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Bewaar altijd het bewijs van verzending.
 4. Is een product beschadigd door toedoen van Taalknutsels, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te doen. Dit kan door te mailen naar info@taalknutsels.nl.
 5. Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als deze nog in nieuwstaat zijn, dat betekent zonder enige zichtbare schade aan het artikel.
 6. Herroepingsrecht is uitgesloten voor gesigneerde exemplaren van Zwarte Roze Wolk – Over liefde en loslaten.
 7. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het product via eerdergenoemd mailadres.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Taalknutsels totdat de klant aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 7: Garantie
 1. Als een artikel gebreken vertoont, zal Taalknutsels het product ruilen of de klant de mogelijkheid bieden zijn aankoopbedrag retour te ontvangen. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar info@taalknutsels.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het bedrag van het betreffende product zal binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.
Artikel 8: Overmacht
 1. Taalknutsels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld door Taalknutsels zelf en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Taalknutsels niet aansprakelijk stellen.
Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
 1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@taalknutsels.nl. Taalknutsels zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen zeven werkdagen, telefonisch of via e-mail reageren op de klacht.
 2. Taalknutsels zal de klacht zorgvuldig behandelen en beoordelen. Indien een klacht gegrond is, ontvangt de klant maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
 3. Taalknutsels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Taalknutsels is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.
Artikel 10: Privacy
 1. Bij uw bestelling wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. Daarnaast zal Taalknutsels bepaalde gegevens moeten bewaren t.b.v. de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.
Artikel 11: Copyright
 1. Niets uit het boek mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming te hebben gehad van Taalknutsels.
 2. Op de teksten van Taalknutsels rusten auteursrechten. Deze teksten mogen niet zonder toestemming en/of zonder vermelding van de auteur gedeeld worden.
Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Taalknutsels een partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De betrokken partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Taalknutsels

Arianne Wennekes